GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

LONG ĐIỀN - BÀ RỊA VŨNG TÀU

Cập nhật lúc 01:32:29 08-10-2016 (GMT+7) Lượt xem:1927

Hội nghị Huynh trưởng nhiệm kỳ 2016 - 2021: Báo cáo tổng kết và dự thảo phương hướng

BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM KỲ IV (2012-2016)

Tình hình chung
Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về hành chánh có hai Thành Phố và 5 huyện. Thành phố Vũng Tàu, huyện Xuyên Mộc, Tân Thành, Châu Đức đều có nhiều đơn vị Gia đình Phật tử  phát triển và sinh hoạt vững mạnh. Riêng Huyện Long Điền, Huyện Đất Đỏ và thành phố Bà Rịa,  mỗi đơn vị mới chỉ có 01 hoặc 02 đơn vị Gia đình Phật tử sinh hoạt.
 Số lượng Gia Đình Phật tử trong tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu còn quá khiêm tốn so với số chùa và tự viện trong toàn tỉnh, chưa đáp ứng nhu cầu tu học của giới trẻ, Ban Hướng Dẫn PB GĐPT đang vận động  thành lập và phát triển thêm các đơn vị GĐPT mới  ở các Huyện  và thành phố trong Tỉnh. Tuy nhiên số lượng phát triển GĐPT vẫn còn hạn chế do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan.
 
I./ Về tổ chức
1.- Số lượng Gia đình Phật tử:
Trong nhiệm kỳ này Ban Hướng Dẫn Phân ban GĐPT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã phát triển thêm 6 đơn vị mới là GĐPT An Hòa, GĐPT Như Ý, GĐPT Hộ Pháp, GĐPT Phước Sơn, GĐPT Minh Duyên và GĐPT Huyện Côn Đảo, trong đó 4 đơn vị đã được Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ra quyết định công nhận chính thức. Và bảo trợ 2 đơn vị của Tỉnh Đồng Nai là GĐPT Khánh Hiệp, GĐPT Thanh trì (Sát địa giới tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu)
        Đến nay Gia đình Phật tử tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có: 32 đơn vị Gia đình Phật tử và 01 Đoàn Cựu Huynh trưởng, với hơn 1799 huynh trưởng và đoàn sinh.. Cụ thể như sau
a/. Xuyên Mộc: 10 đơn vị và Đoàn Nữ Phật Tử huyện Xuyên Mộc
1/. GĐPT Phước Duyên (Khánh Bửu cũ), chùa Phước Duyên thị trấn
     Phước Bửu
2/. GĐPT Linh Sơn, chùa Linh Sơn, xã Bàu Lâm
3/. GĐPT Kim Sơn, chùa Kim Sơn, xã Phước Tân
4/. GĐPT Tân Bửu, chùa Tân Bửu, xã Xuyên Mộc
5/. GĐPT Bửu Lâm, chùa Bửu Lâm, xã Bình Châu
6/. GĐPT Thiện Tâm, chùa Dược Sư, xã Bình Châu.
7/. GĐPT Hạnh Trí, chùa Bửu Hạnh, xã Bình Châu.
 8/.GĐPT Hải Thuận, chùa Hải Thuận, ấp Hồ Tràm, xã
      Phước Thuận.
9/. GĐPT Khánh An, chùa Khánh An, xã Bình Châu,
10/. Đoàn Nữ Phật Tử huyện Xuyên Mộc
b/. Vũng Tàu: 04 đơn vị và Đoàn cựu Huynh trưởng GĐPT Thành
phố Vũng Tàu.
1/. GĐPT Liên Trì, chùa Liên Trì
2/. GĐPT Từ Quang, chùa Từ Quang
3/. GĐPT Phước Lâm, Chùa Phước Lâm
4/.GĐPT Hải Trí, chùa Hải Trí
5/. Đoàn Cựu Huynh Trưởng GĐPT TP Vũng Tàu
c/. Thành phố Bà Rịa: 02 đơn vị
1/. GĐPT Khánh Phước, Chùa Tân Chánh Thiên, xã Tân Hưng
2/. GĐPT Kiên Linh, chùa Kiên Linh xã Hòa Long
d/. Huyện Châu Đức: 04 đơn vị.
1/. GĐPT Tân Sơn, chùa Khánh Tân, xã Sơn Bình
2/. GĐPT Sơn Linh, Chùa Sơn Linh, xã Xuân Sơn
3/. GĐPT Như Ý, Chùa Như Ý, xã Bàu Chinh
4/. GĐPT Tịnh Quang, chùa Tịnh Quang xã Nghĩa Thành
e/. Huyện  Long Điền: 02 đơn vị .
1/. GĐPT Ngọc Lâm, tịnh xá Ngọc Lâm, thị trấn Long Hải
2/. GĐPT An Hòa, chùa An Hòa, xã An Ngãi (9/2015)
f/.Huyện Đất Đỏ :02 đơn vị
1/. GĐPT Phước Sơn, chùa Phước Sơn, thị trấn Đát Đỏ.
      (2.013)
2/. GĐPT Hưng Hòa, chùa Hưng Hòa, thị trấn Đất Đỏ
     (03 / 2016)
g / Huyện Tân Thành : 07 đơn vị – Đặc biệt BHD GĐPT tỉnh nhận theo dõi,giúp đở cho 2 đơn vị huyện Long Thành Đồng Nai do gần địa giới)
1/. GĐPT Bát Nhã, chùa Bát Nhã, thị trấn Phú Mỹ
2/. GĐPT Khánh Quảng, chùa Phước Quang, thị trấn Phú Mỹ
3/. GĐPT Bửu Thiên, chùa Bửu Thiên, xã Mỹ Xuân
4/. GĐPT Khánh Đức, chùa Đức Sơn xã Hắc Dịch
5/. GĐPT Vạn Tuệ, chùa Vạn Tuệ, xã Sông Xoài
6/. GĐPT Hộ Pháp, Trung Tâm TTXH Hộ Pháp xã Tóc Tiên (6/2015)
7/. GĐPT Minh Duyên, Chùa Minh Duyên, xã Tân Hòa (01/2016)
h/. Tại huyện Côn Đảo: 01đơn vị
                   GĐPT Vân Sơn được thành lập tại chùa Vân Sơn nhưng với hình thức Ban hộ niệm vì chưa có Đại diện GHPGVN tại đó.
                 2.- Số lượng Huynh trưởng và đoàn sinh:
Gia đình Phật tử tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có: 32 đơn vị Gia đình Phật tử và 01 Đoàn Cựu Huynh trưởng, với hơn 1796 huynh trưởng và đoàn sinh.. Cụ thể như sau:
a./ Huynh trưởng:  Tổng cộng có 271 huynh trưởng trong đó:
       * Cấp Dũng:  01    Nam:   01              
       * Cấp Tấn:    15     Nam:  11     Nữ:   04  
       * Cấp Tín:     48     Nam:  28     Nữ:   17   
       * Cấp Tập:    99     Nam:  50     Nữ:   47   
       * Tập Sự:     108     Nam:  52    Nữ:   56
b/. Đoàn sinh: 1.528 đoàn sinh
3.- Công tác Huấn luyện Huynh trưởng: Đã mở được:
Trại Lộc Uyển: 4 trại với hơn 320 trại sinh
Trại A Dục: 3 Trại với 120 trại sinh.
Phân Ban cũng đã gửi 13 trại sinh tham gia Trại Vạn Hạnh IV do BHD.PBTW mở tại Phú Yên năm 2016
4/. Tu Học: Hàng năm Ban Hướng Dẫn Phân ban GĐPT Tỉnh thường xuyên khai khoá và kết khóa tu học trường kỳ các bậc học Kiên, Trì, Định, cho các Huynh trưởng các GĐPT trong tỉnh.
Tu học của Đoàn sinh do các GĐPT Huyện phụ trách. Các Ban Điều hành tại các Huyện, thành phố thường xuyên mở các lớp tu học, tổ chức thi vượt bậc các cấp Mở mắt, Cánh mềm, Chân cứng Tung bay cho ngành Oanh và Hướng thiện, Sơ thiện; Trung thiện; Chánh thiện cho Ngành Thiếu theo đúng chương trình và Nội quy GĐPT đã được Duyệt
5/. Tu Thư: Trong nhiệm kỳ này Ban Thường trực Ban Hướng Dẫn kết hợp với Ủy viên Nghiên huấn, Tu thư thành lập lập tổ “Nghiên Huấn, Tu Thư” nhằm nghiên cứu, sưu tập và ấn hành các tập tài liệu tu học các bậc cho đoàn sinh các ngành Oanh, Thiếu và Huynh trưởng.
Hiện nay nay đã hoàn thành:
 - Tài liệu tu học môn Phật Pháp các bậc Hướng Thiện, Sơ Thiện, Trung Thiện: 03 bộ
           - Phổ biến tài liệu tu học các bậc ngành Oanh, từ Mở Mắt đến Tung bay do BHD Trung ương phát hành:  04 bộ
 - Tài liệu hướng dẫn tu học Bậc Kiên – Trì: 02 bộ
 - Tài liệu về kỹ năng, nhạc sinh hoạt GĐPT: 2 tập
           - Tập “ Sứ Mệnh GĐPT” Tác giả Người Áo Lam (anh Nguyễn Minh Hiền, bút danh Lữ Hồ  nguyên ủy viên Tu Thư BHDTW nhiệm kỳ 1964-1967)
            - Tập “Hình thành và phát triển GĐPT Việt Nam” Tác giả là Đại Đức Thích Quảng Trí
            -  Quyển “Gia Trưởng “ do anh Như Tâm Nguyễn Khắc Từ biên soạn
            - Ấn hành tài liệu huấn luyện các Trại Lộc Uyển, A Dục cho trại sinh các Trại Huấn Luyện trên.
6./ Các trại và hội thảo đã tổ chức:
- Năm 2012: Tham gia Trại họp bạn Nguyên Hùng miền Đông nam bộ tại Bình Dương.
Năm 2013: tham gia cùng Ban Hướng dẫn Phật tử Tỉnh tổ chức tổ chức hội thảo ngành GĐPT
- Năm 2014: tổ chức khóa bồi dưỡng Hành chánh cho Gia trưởng, Liên Đoàn trưởng, Thư ký của các đơn vị GĐPT trong tỉnh
          - Năm 2015:
               + Tổ chức Trại Phú Lâu Na, rèn luyện Kỹ năng Huynh Trưởng tại chùa Phước Duyên
     + Tổ Chức Hội Thảo đổi mới sinh hoạt GĐPT vào các ngày 23-24/5/2015 Tại Tịnh Xá Ngọc Lâm, Long Hải
               Tham gia cùng BHD Trung ương tổ chức “Hội trại Huynh trưởng toàn quốc” tại Chùa Đại Tòng Lâm tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, GĐPT Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là một trong số các đơn vị Tỉnh, Thành tích cực nhất trong công tác tổ chức Hội trại. Sau Hội trại 10 cá nhân Huynh trưởng của GĐPT Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Ban Hướng Dẫn Phân Ban Gia đình Phật tử Trung ương Tao tặng Bằng Khen.
        - Năm 2016 Ban Hướng Dẫn Phân ban GĐPT Tỉnh đã tổ chức thành công Trại “Kỷ niệm 60 hình thành và phát triển GĐPT tỉnh Bà Riạ Vũng Tàu”
6./ Hoạt động nghi lễ:
-  Hàng năm vào dịp Tết Ban Hướng Dẫn Phân ban GĐPT đều tổ chức thăm viếng và đãnh lễ, chúc Tết Chư tôn túc trong Ban Thường trực Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh
          - Theo truyền thống, hàng năm Phân Ban tổ chức lễ Kỷ niệm cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám, người sáng lập GĐPT Việt Nam và Hiệp kỵ các huynh trưởng Đoàn sinh quá cố, đồng thời tổ chức thi kết khóa các bậc học Kiên; Trì; Định cho Huynh trưởng.
         - Trong Lễ Phật Đản hằng năm. GĐPT Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cùng các đơn vị Gia đình Phật tử huyện, thành phố đã làm  xe hoa cúng dường Phật Đản, tham gia công tác diễu hành xe hoa do Ban Trị Sự Tỉnh tổ chức và diễu hành xe hoa tại các địa điểm Lễ Đài chính của Huyện.
           - Tổ chức văn nghệ cúng dường trong ngày lễ Phật Đãn và lễ Vu Lan.
Và tham gia đêm Văn Nghệ “Tiếng Hát Phật Tử” do Ban Hướng Dẫn Phật tử tổ chức
         7.- Hoạt động nội vu:
    - Lập sổ danh bạ Huynh trưởng trong tỉnh từ cấp Tập trở lên, nhằm quản lý hồ sơ Huynh trưởng để có kế hoạch Huấn luyện, và xét cấp cho Huynh trưởng
    - Lập Hồ sơ đề nghị BHD Phân ban GĐPT TW cấp thẻ Huynh Trưởng cho Huynh trưởng trong tỉnh từ cấp Tập trở lên
    - Xét đề nghị  Ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT TW xếp cấp Tấn cho 02 Huynh trưởng
     - Xét đề nghị  Thường trực BTS GHPG Tỉnh xếp cấp Tín cho 18 Huynh trưởng  và xét xếp Cấp Tập cho 35 Huynh trưởng thuộc các đơn vị GĐPT trong tỉnh đủ điều kiện
         8.- Hoạt động Từ thiện – Xã hội:
           - Năm 2013 Ban Hướng dẫn thành lập Ban vận động quỷ Tình Lam nhằm cấp phát học bổng cho đoàn sinh nghèo hiếu học và năm đầu tiên đã vận động và cấp phát 100 suất học bổng cho đoàn sinh, mỗi suất trị giá 1.000.000đ  và cấp trong trại họp bạn Thiện Hòa V của GĐPT Tỉnh
- Từ đó hàng năm  Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã trợ cấp thường xuyên 100 suất học bổng cho đoàn sinh GĐPT Tỉnh, mỗi suất trị giá 1.000.000 đồng cấp phát trong dịp Lễ Phật Đản
- Trong lễ Khai mac Hội nghị Hoàng Pháp toàn quốc tại Đại Tòng Lâm Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã  cấp 200 suất (Một triệu đồng)
          - Huyện Long Điền và Thành phố Vũng Tàu: GĐPT Ngọc Lâm và Ban Điều hành GĐPT TP Vũng Tàu đã vận động Huynh trưởng và đoàn sinh  Hiến máu Tình Nguyện cứu người đạt hơn 100 đơn vị máu
          - GĐPT Huyện Xuyên Mộc đã vận động xây dựng và trao tặng 2 ngôi nhà “Tình Lam” cho Huynh trưởng gặp hoàn cảnh khó khăn (mỗi căn nhà trị giá hơn 80.000.000 đồng).
         - Vận động trong Huynh trưởng và các mạnh thường quân, giúp đở cho Huynh trưởng và đoàn sinh gặp hoàn cảnh khó khăn đột xuất trong Tỉnh hơn 200.000.000 đ (hai trăm triệu đồng)
        -  Gia đình Phật tử Phước Lâm, thành phố Vũng Tàu đã phát 150 phần quà cho đồng bào dân tộc Châu Ro xã Suối Rao Huyện Châu Đức, mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng. Và thường xuyên tổ chức thăm viếng, du khảo, ủng hộ tịnh tài và tịnh vật cho các cơ sở nuôi dạy trẻ của các chùa trong tỉnh
       - Tại các đơn vị Gia đình Phật tử cơ sở Ban Huynh trưởng các GĐPT cũng đã thường xuyên đóng góp, vận động kinh phí để may đồng phục cho Đoàn sinh, tổ chức phát thưởng, tặng học bổng cho đoàn sinh ngoan, hiếu học va trợ cấp cho đoàn sinh gặp hoàn cảnh gia đình khó khăn trong việc đến trường vào ngày Chu niên của GĐPT mình.
          10.- Hoạt động Thư ký:
           - Phát hành sổ sách hành chánh và các biểu mẫu báo cáo thống nhất trong toàn tỉnh.
           - Phổ biến đầy đủ những thông tư, quyết nghị của Giáo hội, của Ban Hướng dẫn PB GĐPT Trung ương, Phân Ban Tỉnh xuống tận cơ sở.
          - Lưu trữ văn bản, hồ sơ đầy đủ,
 Kiểm tra nhắc nhở chế độ báo cáo định kỳ. Ấn hành biểu mẫu báo cáo thống nhất cho cho Gia đình Phật tử trong Tỉnh, nhằm tạo điều kiện dễ dàng cho Phân ban tổng hợp nhanh khi cần thiết 
          Dù phải quan tâm chuyên sâu về ngành mình đặc trách, nhưng cũng đã phối hợp nhịp nhàng cùng với UV nghiên huấn, tham gia khảo sát các kỳ thi vượt bậc cho đoàn sinh cũng như Huynh trưởng trong các kỳ trại. Tham gia vào Ban quản trại các trại họp bạn, tham gia công tác giảng huấn của các trại huấn huyện Huynh trưởng, góp phần không nhỏ cho thành công trong các kỳ trại của  GĐPT Tỉnh.
 
          III.- Đánh giá tổng quát:      
a.- Ưu điểm:
Chư tôn Giáo phẩm trong Ban Thường trực Ban Trị Sự GHPG Tỉnh và GHPG các cấp, rất quan tâm đến tổ chức GĐPT Tỉnh, mọi hoạt động của GĐPT đều được Giáo hội các cấp giúp đở và tạo mọi điều kiên cho hoạt động Phật sự của GĐPT được hoàn mãn.
          - Anh chị em trong Phân ban luôn đoàn kết, nhất trí trong mọi công tác Phật Sự.
          - Các quyết định, thông tư, thông báo của BHD Phân ban được phổ biến kịp thời cho các Gia đình Phật tử trong tỉnh qua email của Phân ban và email của các Gia đình Phật tử cơ sở
           Ban Hướng Dẫn Phân Ban GĐPT Tỉnh đã kịp thời có quyết định bổ sung  nhân sự BHD Phân ban GĐPT và đề cử thêm phụ tá là những Huynh trưởng trẻ có năng lực nhằm từng bước trẻ hóa hàng ngủ lãnh đạo của GĐPT tỉnh nhà. Vì vậy, trong mọi hoạt động BHD Phân ban luôn luôn chủ động và tạo được sự xuyên suốt của nhiệm kỳ.
Việc làm của Phân Ban GĐPT đã được BTS đánh giá cao, có hiệu quả tốt, nên đã được tuyên dương công đức trong lễ Tổng kết hàng năm của Ban Trị Sự GHPG Tỉnh, tổng kết của Ban Hướng Dẫn Phân ban GĐPT Tỉnh. Đồng thời được Ban Hướng dẫn Phân Ban GĐPT Trung ương cấp bằng khen cho Ban Hướng dẫn và tập thể Huynh trưởng, Đoàn sinhGia đình Phật tử tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
          b.- Khuyết điểm:
         - Số lượng GĐPT được thành lập vẫn còn hạn chế so với nghị quyết của “Hội thảo Ban Hướng dẫn Phật tử Tỉnh” đề ra, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan.
         - Các anh chị em huynh trưởng trong Phân Ban thường có đời sống khó khăn, nên thời gian dành cho tổ chức không nhiều, nhất là các anh chị công nhân viên chức.
- Một số huynh trưởng trẻ thì bận rộn học hành, chức việc xã hội và cuộc sống mưu sinh thường ngày nên việc tu học thường kỳ để bổ sung kỷ năng hướng dẫn lãnh đạo rất khó tham gia, dẫn đến hậu quả hướng dẫn và lãnh đạo chưa được như ý
- Ý thức tổ chức kỹ luật và tinh thần tự giác của một số Huynh trưởng còn thiếu và yếu. Còn đội ngủ H.trưởng chúngta nặng về “Học” chứ chưa thực sự “Tu”.
        Tóm lại, bên cạnh ưu điểm vẫn còn nhiều khiếm khuyết, cho dù do yếu tố chủ quan hay khách quan, cũng cần phải thường xuyên tự kiểm điểm, thiết thực sửa chửa, ngõ hầu làm nhân tố hàng đầu để xây dựng và phát triển ngôi nhà GĐPT ngày càng phát triển và vững mạnhvững
 
 
 
DỰ THẢO PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ V (2016-2021)
 
A.-Tổ chức + phát triển :
      1/ Cung thỉnh Chư tôn giáo phẩm tham gia  Ban Cố vấn Giáo Hạnh và Mời các Huynh trưởng cấp Dũng, cấp Tấn lão thành tham gia Ban Cố vấn sinh hoạt
     2/. Vận động thành lập  Ban bảo trợ GĐPT Tỉnh .
     3/.Phấn đấu phát triển và thành lập thêm các GĐPT trong tỉnh, nhất là tại hai huyện Đất Đỏ và Long Điền: Mỗi huyện phải ít nhất 04 đơn vị
     5/.Vận động thành lập văn phòng Ban hướng dẫn, nhà truyền thống GĐPT Tỉnh và Thư Viện GĐPT
B.- Nghiên Huấn+Tu Thư:
       1/. Hàng năm tổ chức các Trại huấn luyện Huynh trưởng từ Sơ cấp Lộc Uyển, cấp I - A Duc , cấp II -  Huyền Trang  nhằm đào tạo đội ngủ Huynh trưởng cho các Gia đình Phật tử trong Tỉnh. Cụ thể năm 2017 sẽ Tổ chức Liên trại Huấn Luyện Huynh trưởng Lộc Uyển - A Dục - Huyền Trang vào tháng 06 /2017.
       2.- Tổ chức các khóa tu học trường kỳ các bậc học Kiên – Trì – Định và Lực cho Huynh trưởng.
       3.-  Phối hợp với Ủy viên ngành tổ chức bồi dưỡng kỷ năng hướng dẫn đoàn sinh cho Huynh trưởng
        4.- Về tu tập tự thân: tổ chức các khóa tu Bát Qưan trai tập trung, ít nhất 02 lần trong một năm cho Huynh trưởng trong toàn  tỉnh. (sắp xếp tổ chức theo đơn vị Huyện, Thành phố).
       5.- Biên soạn, sưu tầm các tài liệu liên quan đến kỷ năng sinh hoạt cho Huynh trưởng và đoàn sinh.
       6.- Thành lập Ban Biên tập Tủ sách “ Hành trang Huynh trưởng Áo Lam – Bà Rịa Vũng Tàu” .
             a/. Ban biên tập có trách nhiệm nghiên cứu tài liệu, biên soạn giáo án, ấn hành tài liệu tu học cho các bậc học các ngành, tài liệu tu học huấn luyện các trại, các tác phẩm liên quan đến truyền thống GĐPT.
             b/. Biên soạn tài liệu “bỏ túi” cho đoàn sinh các bậc các ngành (hình thức hand book).
       7.- Sưu tầm, biên tập các trò chơi Phật Hóa
       8.- Biên tập phát hành: Kịch bản khai mạc “lửa trại truyền thống”
C.- Khối sinh hoạt : Các Ủy viên ngành + Ủy viên HĐTN
      Cần nghiên cứu các mô hình sinh hoạt nhằm cải tiến các phương hướng sinh hoạt, tạo sinh khí và sáng tạo trong sinh hoạt trong GĐPT
       1.- Ban Hướng Dẫn: Tổ chức các trại họp bạn toàn Tỉnh cho Liên ngành, từng ngành (luân phiên mỗi năm 01 ngành).
       2.- Tại các huyện, thành  phố, tổ chức các trại họp bạn toàn huyện hay ngành theo khả năng. Mỗi trại họp bạn nên thực hiện một chủ đề, để luôn đổi mới tạo niềm vui thích, sáng tạo cho đoàn sinh. Đồng thời tổ chức liên tục các trại Huấn luyện “Chăn đàn Tuyết Sơn, Đội chúng trưởng A Nô Ma – Ni Liên” nhằm hướng dẫn phương thức sinh hoạt cho Đàn, Đội, Chúng trưởng
       3.- Sưu tầm, nghiên cứu  Phật hóa các trò chơi tập thể, các show game. Tổ chức các hội thi cho đoàn sinh toàn tỉnh hay tại các huyện, thành phố.
D.- Khối Nội vụ + Tổ kiểm:
            1.- Nội vụ:
      -  Phải “số hóa” hồ sơ Huynh trưởng, số hóa hồ sơ các GĐPT trong tỉnh.
      - Tổ chức xét xếp cấp Huynh trưởng hằng năm một cách nghiêm túc cho những Huynh trưởng đủ điều kiện, đúng đối tượng, nhằm khuyến khích tinh thần tu dưởng, rèn luyện, phục vụ tích cực cho tổ chức GĐPT
             2.- Tổ kiểm: Tích cực thăm viếng các đơn vị trong tỉnh – Uốn nắn kịp thời các sự việc ảnh hưởng đến uy tín tổ chức.
E.- Khối từ thiện xã hội:
       1.- Tăng cường kết nối các quan hệ giữa các gia đình huynh trưởng GĐPT với tinh với tương thân, tương trợ, tương tế.
       2.- Liên hệ kết nối giới thiệu việc làm, hướng nghiệp cho Huynh trưởng, đoàn sinh đến tuổi trưởng thành.
      3.- Xây dựng quỹ Tình Lam, quỹ tương tế Huynh trưởng.
       4.- Vạch chương trình kế hoạch cho công tác xã hội như: Vệ sinh môi trường + Nhường cơm xẻ áo + Chăm sóc người khuyết tật + Tạo sân chơi cho các trẻ mồ côi + Tổ chức Hiến máu tình nguyện.
F.- Khối văn phòng :
      1.-  Hệ thống hóa các văn bản hành chánh, quyết định, thông tư, sổ sách để thống nhất trong toàn Tỉnh.
      2.- Lưu trữ các văn kiện một cách khoa học.
      3.- Kết hợp với Ủy viên truyền thông lập hệ thống thư điện tử từ Phân ban đến các đơn vị GĐPT cơ sở.
      4.- Tổ chức khóa bồi dưỡng Hành chánh cho Gia trưởng, Liên Đoàn trưởng, Thư ký của các đơn vị GĐPT trong tỉnh
G.- Khối truyền thông +văn nghệ + báo chí:
        1.- Cải tổ nội dung, củng cố, mở rộng diễn đàn trang web  gdptbariavungtau.org . Làm thế nào, trang web trở thành kho lưu trữ những tư liệu, tài liệu chuyên môn của GĐPT, là nơi giao lưu học hỏi giữa các thành viên  GĐPT với nhau
        2.- Tạo mạng lưới truyền thông rộng khắp các huyện, thành phố, các đơn vị GĐPT trong Tỉnh bẳng thư điện tử.
       3.- Đào tạo đội ngủ cộng tác viên có trình độ viết bài, viết tin
       4.- Cố gắng thực hiện một tập tin hàng tháng ( hay hàng quý ): bằng báo điện tử
       Trên đây là ngững phương hướng hoạt động thiết thực trong nhiệm kỳ mới 2016-2021 để định hướng cho những công tác Phật sự quan trọng của Ban hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Kính mong Chư Tôn đức, quý ủy viên Phân ban và toàn thể Huynh trưởng Gia đình Phật tử tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu quan tâm giúp đở và ủng hộ
       Kính chúc Chư Tôn thiền Đức pháp thể Khinh an , chúng sanh dị độ, kính chúc quý Đại biểu vô lượng an lạc, vô lượng cát tường
                  Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bố Tát Ma Ha Tát
                                                 
  Ban Thường trực BHD Phân ban GĐPT  BRVT

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu