GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

LONG ĐIỀN - BÀ RỊA VŨNG TÀU

Cập nhật lúc 22:30:40 09-10-2016 (GMT+7) Lượt xem:3857

Hướng dẫn thủ tục lập hồ sơ các loại

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC LẬP HỒ SƠ CÁC LOẠI
 
1. Hồ sơ xuất gia:
a. Đơn xin phát nguyện xuất gia (theo mẫu)
b. Bảng đăng ký người vào tu (theo mẫu)
c. Giấy chấp thuận cho con xuất gia
d. Sơ yếu lí lịch có xác nhận của chính quyền nơi thường trú (theo mẫu)
 
2. Hồ sơ hoạt động tôn giáo (tạm trú, nhập khẩu) đối với Tăng Ni xuất gia tu học tại các huyện, thành phố khác trong tỉnh:
a. Đơn xin hoạt động tôn giáo (theo mẫu)
b. Đơn bảo lãnh (theo mẫu)
c. Chứng điệp thọ giới (đối với tăng ni đã thọ giới) hoặc đơn phát nguyện xuất gia (đ/v tăng ni chưa thọ giới)
d. Sơ yếu lí lịch có xác nhận của chính quyền nơi thường trú
e. Chứng minh nhân dân photo
• Khi có đầy đủ các văn bản trên Ban Thường Trực BTS tỉnh sẽ có văn bản chấp thuận hoạt động tôn giáo (tạm trú hoặc nhập khẩu trong tỉnh)
 
3. Hồ sơ thuyên chuyển sinh hoạt tôn giáo từ tỉnh khác đến tỉnh BR-VT:
a. Đơn xin thuyên chuyển hoạt động tôn giáo (theo mẫu) có sự xác nhận hoặc công văn chấp thuận của BTS cấp huyện nơi đến và nơi đi
b. Đơn xin bảo lãnh của vị trụ trì, chủ hộ nơi đến (theo mẫu)
c. Sơ yếu lí lịch có xác nhận của chính quyền nơi thường trú (theo mẫu)
d. Giấy xuất gia, chứng điệp thọ giới, CMND hoặc CNTN (nếu có)
e. Công văn chấp thuận  cho lập thủ tục thuyên chuyển hoạt động tôn giáo của BTS Phật giáo tỉnh BR-VT
f. Công văn chấp thuận thuyên chuyển hoạt động tôn giáo của BTS Phật giáo tỉnh nơi đi và VP2 TW Giáo hội
• Sau khi có đầy đủ các loại văn bản trên, BTS Phật giáo tỉnh BR-VT sẽ có công văn đăng ký HĐTG với UBND và Phòng Nội vụ cấp huyện tỉnh BR-VT
 
4. Hồ sơ thuyên chuyển hoạt động tôn giáo từ tỉnh BR-VT đến tỉnh khác
a. Đơn xin thuyên chuyển hoạt động tôn giáo (theo mẫu) có sự xác nhận hoặc công văn chấp thuận của BTS cấp huyện và cấp tỉnh nơi đến.
b. Đơn thỉnh sư cũa tín đồ Phật tử có xác nhận của chính quyền địa phương nơi đến (nếu là hồ sơ thỉnh đến tỉnh khác trụ trì)
c. Sơ yếu lí lịch có xác nhận của chính quyền nơi thường trú (theo mẫu)
d. Giấy CNTN hoặc chứng điệp thọ giới, CMND, bằng cấp thế học và Phật học (nếu có). Nếu là hồ sơ thuyên chuyển HĐTG về trụ trì thì tối thiểu phải có văn bằng Trung cấp Phật học.
• Sau khi có đầy đủ các loại văn bản trên, Thường Trực BTS Phật giáo tỉnh sẽ có công văn chấp thuận chuyển HĐTG. Đồng thời, BTS tỉnh BR-VT sẽ có công văn xin giấy giới thiệu của VP2 TW Giáo hội.
 
5. Hồ sơ xin cấp giấy Chứng Nhận tăng Ni
a. Đơn xin cấp giấy CNTN (theo mẫu) và có xác nhận của BTS cấp huyện
b. Sơ yếu lí lịch có xác nhận của chính quyền nơi thường trú (theo mẫu)
c. Chứng điệp thọ giới Trung ương cấp, CMND (hình ảnh tu sĩ), 2 tấm ảnh (2x3)
 
6. Hồ sơ xin bổ nhiệm trụ trì
a. Đơn xin bổ nhiệm trụ trì có xác nhận của BTS cấp huyện
b. Bản tóm tắt quá trình hoạt động giáo
c. Sơ yếu lí lịch có xác nhận của chính quyền nơi thường trú (theo mẫu)
d. Văn bằng Trung cấp Phật học trở lên, giấy CNTN hoặc chứng điệp thọ giới, CMND, hộ khẩu tại tỉnh BR-VT
e. Biên bản của Ban hộ tự (nếu có BHT)
f. Tờ di chúc hoặc ủy quyền (nếu thầy di chúc hoặc ủy quyền lại cho đệ tử)
g. Công văn xin đề nghị của BTS tỉnh gởi UBND tỉnh và Ban Tôn giáo tỉnh
 
7. Hồ sơ xin đi học, thọ giới đến tỉnh khác
a. Đơn xin nhập học, thọ giới phải được BTS huyện xác nhận và được Bổn sư chấp nhận
b. Sơ yếu lí lịch có xác nhận của chính quyền địa phương
c. Chứng điệp thọ giới
d. Bằng cấp thế học và Phật học theo hồ sơ thọ giới, hồ sơ nhập học quy định
• Sau khi đầy đủ hồ sơ BTSPG tỉnh sẽ có công văn giới thiệu
 
8. Hồ sơ xin đi du lịch nước ngoài, du học
a. Thư mời du lịch, du học (ở nước ngoài)
b. Đơn xin đi học, du lịch có xác nhận của Bổn sư
c. Giấy CNTN hoặc Chứng điệp thọ giới, CMND
d. Giấy giới thiệu của BTS tỉnh gởi cho Tòa Lãnh sự quán
 
9. Hồ sơ xin cấp giấy CNQSDĐ đối với cơ sở hợp pháp
a. Đơn xin cấp giấy CNQSDĐ (theo mẫu)
b. Giấy ủy quyền (nếu có Ban hộ tự)
c. Các giấy tờ liên quan về đất đai
 
10. Hồ sơ xin đổi bảng hiệu đối với cơ sở hợp pháp
a. Đơn xin đổi bảng hiệu có xác nhận của BTS cấp huyện
b. Giấy quyết định thành lập cơ sở tôn giáo (nếu có)
 
11. Hồ sơ xin xác nhận đất không thuộc tôn giáo quản lí
a. Đơn xin xác nhận đất không thuộc tôn giáo quản lí phải được Đại diện Phật giáo cấp xã và BTS cấp huyện xác nhận
b. Các giấy tờ liên quan như giấy sang nhượng, mua bán
c. Công văn đề nghị của BTS tỉnh
 
12. Hồ sơ xin ủy quyền, di chúc trụ trì
a. Tờ ủy quyền, di chúc phải được BTS cấp huyện, cấp tỉnh xác nhận và chính quyền địa phương xác nhận.
b. Chứng điệp thọ giới, CMND, hộ khẩu (photo)
 
13. Hồ sơ xin xây dựng
a. Đơn xin xây dựng theo mẫu của BTG tỉnh, mỗi công trinh mỗi đơn xin
b. Bảng vẽ công trình muốn xây dựng
c. Giấy CNQSDĐ tôn giáo
 
14. Hồ sơ xin thành lập cơ sở
a. Đơn xin thành lập cơ sở Phật giáo có xác nhận của BTS huyện nơi muốn thành lập
b. Giấy hiến đất (có xác nhận của BTS tỉnh)
c. Danh sách tín đồ Phật tử đồng ý ký (xác nhận của chính quyền địa phương)
d. Các giấy tờ liên quan về đất đai (nếu có)
 
15. Hồ sơ xin gia nhập sinh hoạt giáo hội
a. Đơn xin gia nhập có xác nhận của BTS huyện
b. Các giấy tờ liên quan về cơ sở
 
 

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu