GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

LONG ĐIỀN - BÀ RỊA VŨNG TÀU

Cập nhật lúc 07:33:31 05-06-2017 (GMT+7) Lượt xem:2146

Công văn: V/v báo cáo sơ kết sáu tháng đầu năm

 

 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
BAN TRỊ SỰ
------------------
Số: 326/CV/BTS
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 29 tháng 05 năm 2017
V/v: Gởi báo cáo sơ kết công tác
Phật sự 6 tháng đầu năm 2017          
Kính gởi:
       - Các Ban ngành trực thuộc Ban Trị sự tỉnh
       - Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thành phố
    
     Thực hiện thông báo số 091/TB.HĐTS ngày 10/05/2017 của Hội Đồng Trị Sự GHPGVN về việc gởi báo cáo sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2017;
    
     Hội nghị Ban Thường trực Hội Đồng Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ VII (2012 - 2017) sẽ được tổ chức vào các ngày 04 - 05/07/2017 (11-12/06 Đinh Dậu) tại Văn phòng 2 Trung Ương Giáo hội để sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2017 và thông qua chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2017, chuẩn bị công tác tiến tới Đại hội VIII Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

     Để có cơ sở sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm của Giáo hội tỉnh gởi về Ban Thường trực Hội Đồng Trị Sự GHPGVN, Ban Thường Trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh kính đề nghị Quý ban hoan hỷ gởi báo cáo sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2017 và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2017 về Văn phòng Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh.

     Thời gian: Chậm nhất ngày 10 tháng 06 năm 2017
     Nơi nhận: Văn phòng Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh (Văn phòng Trường TCPH Đại Tòng Lâm thị trấn Phú Mỹ huyện Tân                       Thành)

     Vì Phật sự chung của Giáo hội, rất mong Quý ban hoan hỷ gởi báo cáo về Văn phòng Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh theo nội dung thông báo trong thời gian sớm nhất.

     Kính chúc Quý ban vô lượng an lạc Phật sự viên thành.

     Trân trọng!

 
Nơi nhận:
-   Như trên 
    "Để thực hiện"
- Lưu VP/BTS
TM. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ GHPGVN
TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
TL. TRƯỞNG BAN
CHÁNH THƯ KÝ
(Đã ký và đóng dấu)


Đại đức Thích Nhuận Nghĩa

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu