GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

LONG ĐIỀN - BÀ RỊA VŨNG TÀU

Cập nhật lúc 14:41:12 05-10-2016 (GMT+7) Lượt xem:2904

Ban thường trực Hội Đồng Trị Sự

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

___________________________

BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GHPGVN

NHIỆM KỲ VII (2012 - 2017)

STT

PHÁP DANH

CHỨC VỤ

1

HT. Thích Trí Tịnh

Chủ tịch Hội đồng Trị sự

Trưởng ban Tăng sự Trung ương

2

HT. Thích Từ Nhơn

Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS,

Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tăng sự Trung ương

3

HT. Thích Chơn Thiện

Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS,

Trưởng Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương

Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế

4

HT. Thích Thanh Nhiễu

Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS,

Phó TB. Thường trực Ban Tăng sự TW (phía Bắc)

5

HT. Thích Trí Quảng

Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế

Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam

Viện trưởng Học Viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. HCM

6

HT. Dương Nhơn

Phó Chủ tịch HĐTS

7

HT. Thích Giác Toàn

Phó Chủ tịch HĐTS

Phó trưởng ban Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương (phía Nam)

8

HT. Thích Thiện Tâm

Phó Chủ tịch HĐTS

9

HT. Thích Thiện Duyên

Phó Chủ tịch HĐTS,

Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương

10

HT. Thạch Sok Xane

Phó Chủ tịch HĐTS

11

HT. Thích Bảo Nghiêm

Phó Chủ tịch HĐTS

Trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương

12

HT. Thích Gia Quang

Phó Chủ tịch HĐTS,

Trưởng Ban Thông tin Truyền thông

13

HT. Thích Quảng Tùng

Phó Chủ tịch HĐTS

Trưởng Ban Từ thiện Xã hội Trung ương

14

HT. Thích Thiện Nhơn

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS

15

HT. Thích Thiện Pháp

Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng II

Phó ban Tăng sự Trung ương

16

ĐĐ. Thích Đức Thiện

Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng I

17

HT. Đào Như

Uỷ viên Thư ký

18

HT. Thích Thanh Duệ

Uỷ viên Thư ký,

Viện trưởng Phân Viện NCPHVN - Hà Nội

19

TT. Thích Thiện Thống

Uỷ viên Thư ký

20

ĐĐ. Thích Minh Tiến

Uỷ viên Thư ký

21

Cư sĩ Trần Tuấn Mẫn

Uỷ viên Thư ký, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Thông tin Truyền thông (phía Nam)

22

TT. Thích Thanh Huân

Uỷ viên Thủ quỹ

23

TT. Thích Thanh Quyết

Uỷ viên Thường trực, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban giáo dục Tăng Ni Trung ương (phía Bắc)

24

HT. Thích Trung Hậu

Trưởng ban Văn hóa Trung ương

25

HT. Thích Trí Tâm

Trưởng ban Nghi lễ Trung ương

26

HT. Thích Thanh Nhã

Uỷ viên Thường trực,

Phó TB. Thường trực Ban Nghi lễ TW (phía Bắc)

27

TT. Thích Thanh Phong

Trưởng ban Kinh tế Tài chánh Trung ương

28

HT. Thích Huệ Trí

Trưởng ban Pháp chế

29

TT. Thích Tiến Đạt

Uỷ viên Thường trực,

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Pháp chế (phía Bắc)

30

HT. Thích Thiện Tánh

Trưởng ban Kiểm soát

31

HT. Thích Giác Quang

Uỷ viên Thường trực,

Phó TB. Thường trực Ban Kiểm soát (phía Nam)

32

TT. Thích Quảng Hà

Uỷ viên Thường trực,

Phó TB. Thường trực Ban Kiểm soát (phía Bắc)

33

TT. Thích Thanh Điện

Uỷ viên Thường trực, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương (Phía Bắc)

34

TT. Thích Thanh Đạt

Uỷ viên Thường trực, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội

35

HT. Thích Như Niệm

Uỷ viên Thường trực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Từ thiện xã hội Trung ương (phía Nam)

36

TT. Thích Thọ Lạc

Uỷ viên Thường trực, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Văn hóa Trung ương (phía Bắc)

37

HT. Thích Đạt Đạo

Uỷ viên Thường trực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương (phía Nam)

38

HT. Thích Hải Ấn

Uỷ viên Thường trực, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Văn hóa Trung ương (phía Nam)

39

HT. Thích Huệ Minh

Uỷ viên Thường trực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nghi lễ Trung ương (phía Nam)

40

HT. Thích Giác Giới

Uỷ viên Thường trực

41

HT. Thích Quảng Xả

Uỷ viên Thường trực

42

HT. Thích Thiện Sanh

Uỷ viên Thường trực

43

HT. Thích Khế Chơn

Uỷ viên Thường trực

44

HT. Thích Đức Thanh

Uỷ viên Thường trực

45

TT. Thích Thanh Chính

Uỷ viên Thường trực

46

TT. Thích Thanh Phúc

Uỷ viên Thường trực

47

TT. Thích Tấn Đạt

Uỷ viên Thường trực

48

TT. Thích Huệ Thông

Uỷ viên Thường trực

49

HT. Danh Đổng

Uỷ viên Thường trực

50

TT. Danh Lung

Uỷ viên Thường trực

51

TT. Thích Minh Thành

Uỷ viên Thường trực

52

TT. Thích Tâm Đức

(Tp. HCM)

Uỷ viên Thường trực

53

HT. Thích Thiện Nguyện

Uỷ viên Thường trực

54

TT. Thích Truyền Cường

Uỷ viên Thường trực

55

TT. Thích Bửu Chánh

Uỷ viên Thường trực

56

ĐĐ. Thích Phước Nguyên

Uỷ viên Thường trực

57

NT. TN Ngoạt Liên

Uỷ viên Thường trực

58

NT. TN Tịnh Nguyện

Uỷ viên Thường trực

59

NS. TN Huệ Từ

Uỷ viên Thường trực

60

GS. TS Lê Mạnh Thát

Uỷ viên Thường trực

61

Cư sĩ Phạm Nhật Vũ

Uỷ viên Thường trực, Phó Trưởng Ban Thường trực ban Thông tin Truyền thông

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu