GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

LONG ĐIỀN - BÀ RỊA VŨNG TÀU

Cập nhật lúc 06:20:15 18-06-2018 (GMT+7) Lượt xem:2334

Thông báo:Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh BR-VT mở Đại giới đàn Bảo Tạng PL.2562 - DL. 2018

Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BRVT kính thông báo đến Quý Ban và Chư tôn đức trụ trì các tự viện được biết về điều kiện và hồ sơ thọ giới tại Đại Giới đàn Bảo Tạng PL.2562 – DL.2018.

 

 

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
BAN TRỊ SỰ 
____________ 
 SỐ: 228 /TB/BTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________
           

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 11 tháng 6 năm 2018

 

THÔNG BÁO

 V/v Tổ chức Đại Giới đàn “Bảo Tạng” PL. 2562 - DL. 2018

và hướng dẫn thiết lập hồ sơ thọ giới

 
Kính gởi:         - Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố 
                         - Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
                         - Chư Tôn đức trụ trì các Tự viện trong tỉnh
                       
Nhằm đáp ứng nguyện vọng thiết tha cần cầu giới pháp của chư Tăng Ni xuất gia tu học các nơi, nhằm tiếp nối mạng mạch Phật pháp của đức Như Lai, thừa hành Phật sự tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức;
Được sự chấp thuận của Hội đồng Trị sự GHPGVN tại công văn số 140/CV.HĐTS ngày 18/4/2018, V/v tổ chức Đại Giới đàn “Bảo Tạng” PL.2562 - DL.2018 và công văn số 226/BTG-PG.CĐ ngày 30/5/2018 của Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) tỉnh, V/v Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức Đại Giới đàn “Bảo Tạng” PL.2562 - DL.2018;
Nay, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT kính thông báo đến Quý Ban và chư Tôn đức trụ trì các Tự Viện được biết về điều kiện và hồ sơ thọ giới tại Đại Giới đàn “Bảo Tạng” PL.2562 - DL.2018 cụ thể như sau:

I. ĐIỀU KIỆN CHUNG:
          1. Đối với Giới tử trong tỉnh: phải có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú được hoạt động tôn giáo hợp pháp.
          2. Đối với Giới tử ngoài tỉnh: phải có giấy giới thiệu của Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh, thành. Đồng thời, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành nơi giới thiệu giới tử thọ giới thông báo đến Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) tỉnh, thành nơi giới thiệu theo quy định tại Khoản 2, Điều 33 , Mục 2, Chương V Luật Tín ngưỡng, tôn giáo số: 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016.

II. TIÊU CHUẨN THỌ GIỚI:

1.Giới tử thọ giới Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni:
- Tuổi từ 20 đến 60 (tính theo khai sinh);
- Không vi phạm Pháp luật Nhà nước;
- Các căn đầy đủ, không tàn tật, không bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần;
- Đã thọ giới Thức-xoa, Sa-di ít nhất 2 năm;
- Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp cấp 3 hoặc tương đương, tốt nghiệp Trung cấp Phật học (đối với Giới tử dưới 30 tuổi);
- Thuộc lòng 4 quyển Luật Trường Hàng, hai thời khóa Công phu (Nghi thức của Hệ phái);
- Học Khóa I, II, III, IV Phật học Phổ thông của cố HT. Thích Thiện Hoa;
- Trúng tuyển Kỳ thi khảo hạch của Ban Kiến đàn.

2.Giới tử thọ giới Thức-xoa, Sa-di, Sa-di-ni:- Tuổi từ 16 đến 60 (đối với Giới tử thọ Thức-xoa: tuổi từ 18 đến 60);
- Không vi phạm Pháp luật Nhà nước;
- Các căn đầy đủ, không tàn tật, không bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần;
- Xuất gia tu học ít nhất 2 năm (Giới tử thọ Thức-xoa đã được thọ giới Sa-di-ni ít nhất 2 năm);
- Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp cấp 2 hoặc tương đương;
- Thuộc lòng 2 quyển Luật Trường Hàng, hai thời khóa Công phu (Nghi thức của Hệ phái);
- Học Khóa I, II Phật học Phổ thông của cố HT. Thích Thiện Hoa;
- Trúng tuyển Kỳ thi khảo hạch của Ban Kiến đàn.
 

III. HỒ SƠ THỌ GIỚI:

1. Giới tử thọ giới Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni:
- 03 Đơn xin thọ giới (theo mẫu);
- 03 Sơ yếu lý lịch (theo mẫu);
- 03 bản sao Chứng điệp thọ giới Thức-xoa, Sa-di (có thị thực của Giáo hội);
- 03 bản sao Bằng Tốt nghiệp cấp 3 hoặc tương đương (có thị thực);
- 03 ảnh 2x3 (chụp chính diện; Tăng mặc áo nâu, Ni mặc áo lam hoặc pháp phục truyền thống Hệ phái).

2.Giới tử thọ Thức-xoa, Sa-di, Sa-di-ni:
- 03 Đơn xin thọ giới (theo mẫu);
- 03 Sơ yếu lý lịch (theo mẫu);
- 03 Đơn xin phát nguyện xuất gia đối với giới tử thọ Sa-di, Sa-di-ni (theo mẫu);
- 03 bản sao Chứng điệp thọ giới Sa-di-ni đối với giới tử thọ Thức xoa (có thị thực của Giáo hội);
- 03 Bản sao Bằng Tốt nghiệp cấp 2 hoặc tương đương (có thị thực);
- 03 ảnh 3x4 (chụp chính diện; Tăng mặc áo nâu, Ni mặc áo lam hoặc pháp phục truyền thống Hệ phái).


IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC:
1. Thời gian: từ ngày 14 - 18/11/2018 (nhằm ngày 08 - 12/10/Mậu Tuất).
2. Địa điểm truyền giới: 
- Giới tử Tăng: Tổ đình Đại Tòng Lâm, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ
- Giới tử Ni: Ni viện Thiện Hòa, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ
- Giới tử Hệ phái Phật giáo Nam tông: Chùa Hộ Pháp, số 45/4C đường Trần Phú, phường 5, thành phố Vũng Tàu.
- Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc, Khảo hạch Giới tử, Khai đạo Giới tử: tất cả Giới tử tập trung về Tổ đình Đại Tòng Lâm;
- Giới tử tập trung về Giới trường vào ngày 13/11/2018 (nhằm 07/10/Mậu Tuất).

V. PHÁT HÀNH, TIẾP NHẬN HỒ SƠ:
1. Thời gian, địa điểm:
- Thời gian phát hành và tiếp nhận hồ sơ: từ ngày 15/06/2018 đến 30/09/2018;
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Văn phòng Trường Trung cấp Phật học Đại Tòng Lâm, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh BR-VT (không tiếp nhận hồ sơ qua đường Bưu điện).
2. Liên hệ:
- Giới tử xin thọ giới liên hệ trực tiếp Văn phòng Ban Trị sự tỉnh (Văn phòng Trường Trung cấp Phật học Đại Tòng Lâm) để lấy Hồ sơ xin thọ giới được phát miễn phí hoàn toàn, hoặc in hồ sơ theo biểu mẫu tại địa chỉ: www.phatgiaobariavungtau.org.vn
- Mọi chi tiết, liên hệ Văn phòng Ban Trị sự tỉnh (ĐT: 0254.3876024),

ĐĐ.Thích Nhuận Nghĩa - Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự tỉnh (ĐT: 0937. 955232),
ĐĐ.Thích Thiện Thông – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự tỉnh (0938.118141);
hoặc Nhân viên Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh: SC.TN Quảng Châu (ĐT: 0933.191016), SC.TN Định Đức (ĐT: 0938.781652).

Vì sự nghiệp hoằng truyền mạng mạch của Như Lai trên tinh thần trang nghiêm Giáo hội, lợi lạc quần sanh, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu kính mong Chư Tôn đức giáo phẩm lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị xã, thành phố phổ biến nội dung Thông báo này đến các Tự viện, Tăng Ni tại địa phương có đủ điều kiện phát nguyện thọ giới.
Kính chúc Quý Ban vô lượng an lạc, hạnh nguyện viên thành.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Tôn giáo tỉnh BR-VT
      “Để biết”
- Lưu VP/BTS
TM. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ GHPGVN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
TRƯỞNG BAN 
(Đã ký và đóng dấu)
 
 
Hòa thượng THÍCH QUẢNG HIỂN
 

VP. BTS

PGBRVT

 

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu