GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

LONG ĐIỀN - BÀ RỊA VŨNG TÀU

Cập nhật lúc 16:56:35 28-11-2017 (GMT+7) Lượt xem:2769

Công văn 589/CV/BTS: V/v Báo cáo tổng kết cuối năm

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
BAN TRỊ SỰ
---------------
Số: 589/CV/BTS

V/v: Gởi báo cáo tổng kết
công tác Phật sự năm 2017

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------

Bà Rịa Vũng Tàu, ngày 27 tháng 11 năm 2017

Kính gởi: 
- Các Ban Ngành trực thuộc Ban Trị sự tỉnh
- Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thành phố

 

   Để có cơ sở tổng kết công tác Phật sự năm 2017 của Giáo hội tỉnh chuẩn bị cho Hội nghị Tổng kết hoạt động Phật sự năm 2017 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và báo cáo về Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội;
   Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh kính đề nghị Quý Ban hoan hỹ gởi báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự năm 2017, chương trình hoạt động năm 2018. Đồng thời, báo cáo công tác từ thiện xã hội trong năm, đặc biệt  nhất là công tác cứu trợ các tỉnh phía Bắc và cơn bão số 12 tại miền Trung về Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh.

- Thời gian: Chậm nhất là ngày 27 tháng 12 năm 2017 (10/11 âm lịch)
- Nơi nhận: Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh (Văn phòng Trường TCPH Đại Tòng Lâm, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành)

   Vì Phật sự chung của Giáo hội, rất mong quý Ban hoan hỹ gởi báo cáo về Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh theo nội dung thông báo trong thời gian sớm nhất.
    Kính chúc Quý Ban vô lượng an lạc, Phật sự viên thành.
(Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh không chịu trách nhiệm các báo cáo không đúng thời gian quy định) 

Nơi nhận:
- Như trên
   "Để thực hiện"
- Lưu VP/BTS 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ GHPGVN
TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN kiêm
CHÁNH THƯ KÝ
(Đã ký và đóng dấu)

Đại đức THÍCH NHUẬN NGHĨA

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu