GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

LONG ĐIỀN - BÀ RỊA VŨNG TÀU

Cập nhật lúc 15:06:02 10-06-2023 (GMT+7) Lượt xem:856

BAN TỔ CHỨC VÀ HÌNH ẢNH SINH HOẠT KHÓA AN CƯ KIẾT HẠ PHẬT GIÁO LONG ĐIỀN PL.2567-DL.2023

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            HUYỆN LONG ĐIỀN                                            Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

               BAN TRỊ SỰ                                                 

                                                                  Long Điền, ngày 03  tháng 6 năm 2023

                                                        

BAN TỔ CHỨC KHÓA AN CƯ KIẾT HẠ PL.2567 – DL. 2023

 

 1.  BAN CHỨNG MINH
 • HT. Thích Như Thị
 • HT. Thích Huệ Trí
 • HT. Thích Thiện Xuân
 • HT. Thích Tịnh Viên
 • HT. Thích Minh Thành

 

 1.  BAN TỔ CHỨC

Trưởng ban:                  - TT. Thích Tâm Pháp    

Phó ban Thường trực:   - ĐĐ. Thích Nhựt Trường     

Phó ban:                       - NS. Thích nữ Diệu Hoàng

 • NS. Thích nữ Thuần Liên
 •   NS. Thích nữ Diệu Ân
 •  NS. Thích nữ Phương Minh
 • NS. Thích nữ Diệu Lành
 • ĐĐ. Thích Giác Khải 

Chánh Thư ký:              - SC. Thích Nữ Hạnh Thiện     

Phó Thư ký                    -SC. Thích nữ Thanh Thảo          

Thủ quỹ:                       - SC. Thích nữ Hạnh Trang

 

 

C. BAN CHỨC SỰ TĂNG

Thiền chủ:           - HT. Thích Định Minh

Phó Thiền chủ:    - TT. Thích Thông Ngộ             - TT. Thích Huệ Chánh

Bố Tát sư:           - ĐĐ. Thích Nhựt Trường        

Tụng giới:           - ĐĐ. Thích Nguyên Phương

Hóa chủ:             - HT. Thích Định Minh

Ủy viên:        -  Các cơ sở Tự viện huyện Long Điền

 

Trưởng chúng Tăng: - ĐĐ. Thích Nguyên Phương

Phó chúng:          - ĐĐ. Thích Quảng Thông -

-  ĐĐ. Thích Minh Đức

Chánh na:            - ĐĐ. Thích Nguyên Long

Phó na:                - ĐĐ. Thích Minh Hiền  

Trưởng lớp:         - ĐĐ. Thích Nhựt Đạo

Phó lớp:              - ĐĐ. Thích Thiện Phát

 

D. BAN CHỨNG MINH NI

- NT. Thích nữ Mai Liên

- NT. Thích nữ Hạnh Mẫn

- NT. Thích nữ Diệu Tánh

 

E. BAN CHỨC SỰ NI

Thiền chủ:           - NT. Thích nữ Tâm Huệ

Phó Thiền chủ:    - NT. Thích nữ Yến Liên

Bố Tát sư:           - NT. Thích nữ Tâm Huệ

Tụng giới            - NS. Thích nữ Diệu Lành

Hóa chủ:             - NS. Thích nữ Diệu Hoàng

Ủy viên:       - Các cơ sở Tự viện trong toàn huyện

Trưởng chúng:     - NS. Thích nữ Diệu Đức

Phó chúng:          - NS. Thích nữ Mẫn Liên

                           -NS. Thích nữ Phương Minh    

Chánh na:           - SC. Thích nữ Như Minh

Phó Na:               - SC. Thích nữ Hạnh Hoa

Thư ký tiếp lễ:     - SC. Thích nữ Nguyên Thông

                           - SC. Thích nữ Chúc Hòa

- SC. Thích nữ Hoa Hạnh

          Trưởng lớp:           - SC. Thích nữ Nhuận Thụy

Phó lớp:                - SC. Thích nữ Hạnh Thắm

 

 1. CÁC TIỂU BAN
 1. Tiểu ban Tri khách:         
 • SC. Thích nữ Thông Ngữ              - SC. Thích nữ Như Minh
 • SC. Thích nữ Hảo Liên                 - SC. Thích nữ Diệu Phước
 • SC. Thích nữ Huệ Nguyện            - SC. Thích nữ Viên Hảo

         

 1. Tiểu Ban đời sống:

-  SC. Thích nữ Thông Pháp                      

 

 1. Tiểu Ban Trai soạn:
 • SC. Thích nữ Viên Ngọc
 • SC. Thích nữ Viên Hiền
 • SC. Thích nữ Viên Phương
 1. Tiểu Ban Hành đường:
 • Nhóm Phật tử Trường hạ
 1. Tiểu Ban tri khố:
 • SC. Thích nữ Diệu Thuận
 • SC. Thích nữ Diệu Phát

 

 1. Tiểu Ban Y tế
 • ĐĐ. Thích Đức Khang
 • SC. Thích nữ Diệu Quang
 • SC. Thích nữ An Hòa

 

 1. Tiểu Ban Thị giả
 • SC. Thích nữ Từ Liên (P1)           - SC. Thích nữ Hân Liên (P1)
 • SC. Thích nữ Nguyệt Liên (P2)     - SC. Thích nữ Ấn Phúc (P2)
 • SC. Thích nữ Tuệ Tín (P3)            - SC. Thích nữ Tuệ Hiền (P3)
 • SC. Thích nữ Tâm Khai (VP)        - SC. Thích nữ Nhựt Liên (VP)
 • SC. Thích nữ Diệu Như (VP)        - SC. Thích nữ Pháp Nhẫn (VP

 

 1. Tiểu ban Hương đăng
 • SC. Thích nữ Hạnh Huệ (CĐ1)     - SC. Thích nữ Hạnh Nguyện (KNB)
 • SC. Thích nữ Trường Thọ (CĐ2)  - SC. Thích nữ Minh Huyền (CĐ2)
 • SC. Thích nữ Đồng Thiện (CĐ2)  - SC. Thích nữ Liên Hương (CĐ2)
 • SC. Thích nữ Hiền Liên (TĐ1)      - SC. Thích nữ Diệu Tịnh (TĐ1)
 • SC. Thích nữ Chúc Hải (TĐ1)      - SC. Thích nữ Nhuận Liên (TĐ1)
 • SC. Thích nữ Hạnh Thiện (VC)    - SC. Thích nữ Hoa Hạnh (VC)
 • SC. Thích nữ Hạnh Trang (VX)    - SC. Thích nữ Hạnh Thắm (VX)
 • SC. Thích nữ Hạnh Độ (TĐNT)

 

 1. Tiểu Ban Âm thanh – Ánh sáng
 • ĐĐ. Thích Đức Giác           - ĐĐ. Thích Minh Thông
 1. Tiểu Ban Chung cổ
 • ĐĐ. Thích Nguyên Hóa                - ĐĐ. Thích Minh Thông
 • SC. Thích nữ Hạnh Nguyện          - SC. Thích nữ Hạnh Độ

 

 1. Tiểu Ban Môi trường:
 • SC. Thích nữ Đức Liên (WC)      -SC. Thích nữ Thành Liên (WC)
 • SC. Thích nữ Thanh Liên (WC)  - SC. Thích nữ Ngôn Liên (WC)
 • SC. Thích nữ Đức Huệ (Sân)      - SC. Thích nữ Nhuận Minh (Sân)
 • SC. Thích nữ Nghĩa Hiền Chân (Sân)   SC. Thích nữ Tâm Quang (Sân)
 • SC. Thích nữ Chấn Ngọc (Sân)   - SC. Thích nữ Minh Hiền (Sân)
 • SC. Thích nữ Diệu Trí (Sân)       - SC. Thích nữ Huyền Tánh (Sân)     

 

 1. Tiểu Ban giữ xe
 • Phật tử trường hạ
 1.  Tiểu Ban Dẫn chương trình:

-  ĐĐ. Thích Nguyên Phương           - ĐĐ. Thích Nhựt Đạo

- ĐĐ. Thích Quảng Tâm                   - SC. Thích nữ Nguyên Thông

 1.  Tiểu Ban Thông Tin - Truyền thông:

-  ĐĐ. Thích Quảng Thông     - ĐĐ. Thích Nhựt Đạo

- ĐĐ. Thích Đức Giác             - ĐĐ. Thích Quảng Tâm

- NS. Thích nữ Diệu Ân          - SC. Thích nữ Thanh Liên

- SC. Thích nữ Chúc Ý            - SC. Thích nữ Phương Liên

Trên đây là danh sách Ban tổ chức An cư Kiết hạ PL.2567 – DL.2023 của Ban Trị sự GHPGVN huyện Long Điền.

Kính chúc Quý Chư tôn đức hành giả vô lượng an lạc, Phật sự viên thành.

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ GHPGVN HUYỆN LONG ĐIỀN

TRƯỞNG BAN

Đã ký

Thượng tọa THÍCH TÂM PHÁP

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu