GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

LONG ĐIỀN - BÀ RỊA VŨNG TÀU

Cập nhật lúc 18:11:34 26-11-2017 (GMT+7) Lượt xem:1454

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO TOÀN QUỐC GHPGVN LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2017 – 2022

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

-----------------------

Số: 340 /NQ. HĐTS

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------

          Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO TOÀN QUỐC GHPGVN

LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2017 – 2022

------------------------------------------------------------------------------

 

Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII (2017 - 2022) Giáo hội Phật giáo Việt Nam, được tổ chức chính thức vào ngày 21, 22 tháng 11 năm 2017 tại Cung Văn hóa Lao Động Hữu Nghị Việt - Xô, Thủ đô Hà Nội. Đại hội đã làm việc trong tinh thần hòa hợp, dân chủ, trách nhiệm và kỷ cương.

Đại hội đặt dưới sự chứng minh tối cao của Đức Đại Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ - Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam và chư vị Hòa thượng Phó Pháp chủ, thành viên Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh; Chủ  tọa Đại hội gồm Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội và quý vị Hòa thượng Phó Chủ tịch Thường trực, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự. Đại hội quy tụ 1.250 Đại biểu chính thức đến từ 63 tỉnh, thành phố; các Hội Phật tử, Tăng Ni, Phật tử thân hữu, kiều bào Việt Nam trở về từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

   Đại hội được vinh dự đón tiếp ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và được đón tiếp chư vị  khách quý Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Ban, Bộ ngành Trung ương, Tp. Hà Nội; chư vị Giáo phẩm lãnh đạo Phật giáo các nước Lào, Campuchia, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Myanmar…; các vị Đại sứ, Tham tán (Đại biện), Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Sau 02 ngày làm việc nghiêm túc, đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm và kỷ cương, Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhất trí quyết nghị:

1.   Nhất trí thông qua những nội dung về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần thứ VII, chương trình hoạt động của Khóa VII, nhiệm kỳ 2012 – 2017 đã nêu trong Báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự được trình trước Đại hội. (Có văn bản đính kèm)

2.   Nhất trí thông qua phương hướng, nhiệm vụ gồm 09 mục tiêu và giải pháp thực hiện thành công chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022) được trình trước Đại hội.(Có văn bản đính kèm)

3.  Đại hội trân trọng ghi nhận lời phát biểu chân tình và chào mừng Đại hội của ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

4.  Nhất tâm suy tôn bổ sung 48 chư Tôn đức Hòa thượng, nâng tổng số thành viên Hội đồng Chứng minh nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022) là 96 vị, trong đó có 27 thành viên Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh. Nhất tâm cung thỉnh Đại Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ tại vị ngôi Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. (Có danh sách đính kèm)

5.  Nhất tâm suy cử Hội đồng Trị sự gồm 225 Ủy viên chính thức, 45 Ủy viên dự khuyết, trong đó có 61 thành viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự. Đại hội nhất tâm suy cử Hòa thượng Thích Thiện Nhơn tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022).(Có danh sách đính kèm)

6.  Đại hội nhất trí thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung một số từ ngữ, khoản, mục tại một số điều của Hiến chương; giữ nguyên cấu trúc chương, điều của Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sửa đổi lần thứ V, gồm: Lời nói đầu, 13 chương, 71 điều. Giao Ban Thường trực Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ VIII tiến hành các thủ tục trình Chính phủ phê chuẩn và ban hành Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sửa đổi lần thứ VI.

7.  Thông qua danh sách tấn phong Tăng Ni lên hàng giáo phẩm, gồm 210 Hòa thượng, 497 Thượng tọa, 262 Ni trưởng và 896 Ni sư. (danh sách đính kèm)

8.  Nguyện y giáo phụng hành đạo từ của Đức Đại Trưởng lão Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam khuyến tấn Tăng Ni, Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài.

9.  Ghi nhận ý kiến của các Ban, Viện Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố; Tăng Ni, Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài đã phát biểu, tham luận được trình bày tại Đại hội hoặc đã gửi đến Đại hội.

10.   Nhất trí thông qua Thư gửi Chủ tịch nước; Thư gửi Tăng Ni, Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài. Thông qua Đại hội này, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Ban, Bộ ngành Trung ương, Thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong cả nước đã tạo điều kiện thuận lợi cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII thành công tốt đẹp.

11. Chư Tôn đức được Hội đồng Trị sự khóa VIII suy cử đảm nhiệm các chức danh Trưởng Ban, Viện Trung ương Giáo hội có trách nhiệm cơ cấu nhân sự tham gia Ban, Viện Trung ương và các Vụ trực thuộc Ban, Viện Trung ương nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022); tiến hành tu chỉnh Nội quy hoạt động theo Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam được sửa đổi lần thứ VI, trình Ban Thường trực Hội đồng Trị sự và Hội đồng Trị sự thông qua vào cuối quý I/2018. Các Ban, Viện Trung ương và các Phân ban, Phân viện của nhiệm kỳ VII có trách nhiệm tiếp tục điều hành công tác Phật sự đến khi Ban, Viện Trung ương nhiệm kỳ VIII được Hội đồng Trị sự phê chuẩn.

12. Kêu gọi Tăng Ni, Phật tử Việt Nam ở trong nước cũng như ở nước ngoài tinh tiến thực hành lời Phật dạy, y giáo phụng hành lời đạo từ khuyến tấn của Đức Pháp chủ GHPGVN; chung sức chung lòng xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng phát triển bền vững trên tất cả lĩnh vực, tất cả việc làm đều vì lợi ích của Giáo hội, của quốc gia, dân tộc.

13. Đại hội kêu gọi Tăng Ni, Phật tử Việt Nam tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, hưởng ứng chương trình hành động bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và văn hóa tham gia giao thông.

14. Giao Ban Thư ký Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ VIII tổng hợp ý kiến phát biểu, tham luận của các Đại biểu, Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố, các cá nhân Tăng Ni, Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài để bổ sung vào chương trình hoạt động Phật sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ VIII theo điều kiện khả thi của Giáo hội và Pháp luật Nhà nước.

Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII bế mạc vào lúc 17giờ00 ngày 22 tháng 11 năm 2017 trong tinh thần đại hoan hỷ, đại đoàn kết, với quyết tâm trang nghiêm Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong lòng dân tộc./. 

 

 

TM. Đoàn Thư ký Đại hội

 

(đã ký)

 

 

 

 

Thượng tọa Thích Đức Thiện

TM. Chủ tọa đoàn

Chủ tọa

 

                (đã ký)

 

 

 

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu