GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

LONG ĐIỀN - BÀ RỊA VŨNG TÀU

Cập nhật lúc 05:46:30 04-08-2017 (GMT+7) Lượt xem:4126

Danh sách Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT nhiệm kỳ 2017-2022

Ngày 25/7/2017 vừa qua, HT. Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN đã ký Quyết định chuẩn y thành phần nhân sự của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT nhiệm kỳ 2017-2022 gồm: Ban Chứng minh: 12 vị, Ban Trị sự 67 vị, trong đó 29 vị Thường trực.

DANH SÁCH BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH BR-VT

NHIỆM KỲ 2017 - 2022

BAN CHỨNG MINH (12)

- HT. Thích Trí Tịnh                                        

- HT. Thích Giác Cầu              

- HT.Thích Thiện Tâm

- HT. Thích Nguyên Trực                                

- HT. Thích Trí Châu                           

- HT. Thích Giác Hạnh

- HT. Thích Nhựt Huệ                                     

- HT. Thích Thiện Từ                          

- HT. Thích Huệ Chơn

- HT. Thích Giác Tùng                                    

- HT. Thích Bửu Minh                         

- HT. Thích Giải Thiện

BAN TRỊ SỰ (67)

1

HT. Thích Quảng Hiển

Trưởng ban,

kiêm Trưởng Ban Tăng sự

2

HT. Thích Như Thị

Phó Trưởng ban Thường trực

3

ĐĐ. Thích Nhuận Nghĩa

Phó Trưởng ban,

kiêm Chánh Thư ký

4

ĐĐ. Thích Thiện Thuận

Phó Trưởng ban

kiêm Trưởng Ban Hoằng pháp

5

TT. Giác Trí

Phó Trưởng ban,

kiêm Trưởng Ban Kiểm soát

(đặc trách Hệ phái Nam tông)

6

TT. Minh Hạnh

Phó Trưởng ban,

kiêm Trưởng ban PGQT

7

TT. Thích Giác Thông

Phó Trưởng ban

(đặc trách Hệ phái Khất sĩ)

8

TT. Quách Thành Sattha

Phó Trưởng ban

9

ĐĐ. Thích Nhuận Trí

Phó Trưởng ban

10

ĐĐ. Thích Minh Thường

Phó Trưởng ban

11

ĐĐ. Thích Nguyên Thái

Phó Trưởng ban

12

NT. Thích nữ Như Như

Phó Trưởng ban,

kiêm Trưởng Phân ban Ni giới

13

ĐĐ. Thích Thiện Thông

Phó Thư ký, kiêm Chánh Văn phòng

14

ĐĐ. Thích Trí Định

Phó Thư ký, kiêm Trưởng Ban Thông tin - Truyền thông

15

NS. Thích nữ Như Diên

Thủ quỹ

16

ĐĐ. Thích Nhuận Chính

Trưởng Ban Giáo dục Tăng Ni

17

ĐĐ. Thích Chiếu Hiền

Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử

18

ĐĐ. Thích Nhuận Phước

Trưởng Ban Nghi lễ

19

ĐĐ. Thích Tâm Trụ

Trưởng Ban Văn hóa

20

NS. Thích nữ Phấn Liên

Trưởng Ban Kinh tế - Tài chánh

21

SC. Thích nữ Tiến Liên

Trưởng Ban Từ thiện - Xã hội

22

ĐĐ. Thích Nguyên Thọ

Trưởng Ban Pháp chế

23

TT. Thích Phước Huệ

Ủy viên Thường trực

24

TT. Thích Minh Thành

Ủy viên Thường trực

25

TT. Thích Thông Luận

Ủy viên Thường trực

26

TT. Thích Minh Thiện

Ủy viên Thường trực

27

ĐĐ. Thích Nguyên Bình

Ủy viên Thường trực

28

ĐĐ. Thích Quảng Ngôn

Ủy viên Thường trực

29

ĐĐ. Thích Vĩnh Tế

Ủy viên Thường trực

30

TT. Thích Thiện Chí

Ủy viên

31

TT. Thích Thông Không

Ủy viên

32

TT. Chánh Minh

Ủy viên

33

TT. Thích Giác Quảng

Ủy viên

34

ĐĐ. Thích Tâm Pháp

Ủy viên

35

ĐĐ. Thích Thánh Biện

Ủy viên

36

ĐĐ. Thích Bửu Minh

Ủy viên

37

ĐĐ. Thích Nhuận Thanh

Ủy viên

38

ĐĐ. Thích Tâm Đăng

Ủy viên

39

ĐĐ. Thích Nhựt Thành

Ủy viên

40

ĐĐ. Thích Minh Thuận

Ủy viên

41

ĐĐ. Thích Nhuận Bảo

Ủy viên

42

ĐĐ. Thích Minh Đạo

Ủy viên

43

ĐĐ. Thích Nguyên Kính

Ủy viên

44

ĐĐ. Thích Minh Huân

Ủy viên

45

ĐĐ. Thích Quảng Phổ

Ủy viên

46

ĐĐ. Thích Nguyên Trụ

Ủy viên

47

ĐĐ. Thích Bảo Nghiêm

Ủy viên

48

ĐĐ. Thích Hạnh Danh

Ủy viên

49

ĐĐ. Thích Thiện Hưng

Ủy viên

50

ĐĐ. Thích Quảng Đạt

Ủy viên

51

ĐĐ. Thích Huệ Hiếu

Ủy viên

52

NS. Thích nữ Hạnh Bình

Ủy viên

53

NS. Thích nữ Hạnh Nhân

Ủy viên

54

NS. Thích nữ Hạnh Nghiêm

Ủy viên

55

NS. Thích nữ Tâm Nguyệt

Ủy viên

56

SC. Thích nữ Như Minh

Ủy viên

57

SC. Thích nữ Chúc Phương

Ủy viên

58

SC. Thích nữ Điều Liên

Ủy viên

59

SC. Thích nữ Thánh Nghiêm

Ủy viên

60

SC. Thích nữ Nguyên Xuân

Ủy viên

61

SC. Thích nữ Như Bảo

Ủy viên

62

SC. Thích nữ Quảng Châu

Ủy viên

63

SC. Thích nữ Diệu Hoàng

Ủy viên

64

SC. Thích nữ Thuần Liên

Ủy viên

65

SC. Thích nữ Tâm Thịnh

Ủy viên

66

SC. Thích nữ Hạnh Thiện

Ủy viên

67

Cư sĩ Thiện Bình

Ủy viên

 

Tân Ban Trị sự tỉnh (2017-2022) ra mắt Đại hội VI

Ban TTTT PG VT

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu