GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

LONG ĐIỀN - BÀ RỊA VŨNG TÀU

TỰ TẠI

Ngày đăng: 15:33:13 30-12-2017


Tham luận: Truyền thông Phật giáo - hoằng pháp, tiếp nhận và phản biện

Ngày đăng: 07:29:12 14-12-2017
Vì thế giới ảo của truyền thông đã đi vào cuộc sống thường ngày và ảnh hưởng toàn diện đến nhân loại. Phật giáo cũng nằm trong dòng xoáy của truyền thông ấy. Trong “Ngũ minh pháp” của nhà Phật có nói đến công xảo minh, tức là việc sử dụng đúng những thành tựu công nghệ tiên tiến của nhân loại. Chúng ta sử dụng công cụ truyền thông thế nào và đối xử với thông tin ra sao để có được những hiệu quả tốt nhất trong đời sống, trong đạo pháp? Tham luận này sẽ nói về vấn đề truyền thông Phật giáo - ở các góc độ công năng là: hoằng pháp, tiếp nhận và phản biện.

Tham luận đại hội đề cập nhiều vấn đề nổi cộm

Ngày đăng: 09:21:26 12-12-2017
Tổng cộng có 15 bài tham luận được trình bày trước toàn thể đại biểu trong chiều nay, 21-11, tại phiên làm việc thứ 2 của Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2022.

Phát triển Phật giáo - "Phật hóa trong gia đình"

Ngày đăng: 17:01:11 28-11-2017
Đề cập đến kế thừa, là đề cập đến sự tiếp nối liên tục từ thế hệ này qua thế hệ khác, kế thừa không dừng lại ở hình thức tổ chức Giáo hội mà nó bao gồm các mặt hoạt động phật sự của Giáo hội. Trong phạm vi bài tham luận này, chúng ta sẽ tìm hiểu tính “Kế thừa Phật giáo trong gia đình”. Một phật sự mới của thời hội nhập và phát triển.

Tham luận tại Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần thứ VIII: Định hướng cho chư Ni trẻ trong công tác giáo dục mầm non

Ngày đăng: 09:14:50 19-11-2017
Ngành giáo dục mầm non đã khẳng định “hình thành ở trẻ những cơ sở đầu tiên của nhân cách con người mới XHCN là hướng tới đào tạo cho thời đại mới, một thời đại tiến bộ vượt bậc của khoa học công nghệ thông tin. Những con người có nhân cách phát triển, có đủ cả hai mặt “tài và đức”, trong đó đạo đức luôn được đề cao, bởi nó là chuẩn mực, là thước đo để đánh giá sự trưởng thành của một con người".

Lợi Ích Của Tứ Trọng Ân

Ngày đăng: 17:59:54 03-08-2017
Trên đà tiến bộ của đất nước về mọi mặt đều được phát triển đến tột bực, vật chất đầy đủ, con người dễ bị tha hóa nếu không có sự kết hợp của luật pháp nghiêm minh, đưa giáo lý Phật đà vào trong giáo dục thì e rằng tệ nạn xã hội tràn lan.

Mái Nhà Xưa   

Ngày đăng: 06:14:43 03-08-2017


TUYỆT ĐỐI

Ngày đăng: 17:33:50 31-07-2017


66 câu thiền ngữ thức tĩnh tâm hồn bạn

Ngày đăng: 06:35:29 21-01-2017
Không phải tất cả 66 câu “thiền ngữ” này đều mô tả sâu sắc tư tưởng Phật giáo. Đây là điều các Phật tử cần lưu tâm, khi sử dụng tài liệu trên internet vốn khó kiểm chứng tính nguyên thủy về văn bản học Phật giáo, để khỏi hiểu sai tư tưởng Phật giáo nguyên chất.st

THÍ THÂN CHO CỌP

Ngày đăng: 09:34:50 07-01-2017
Thuở ấy, đức Thế Tôn còn là một vị Bồ Tát. Ngài thường nhân từ bố thí, nói ra lời lành và rất sốt sắng giúp đời. Nhờ có trí huệ đầy đủ, ngài có thể tránh được sựlầm lạc trong những cơn xúc động vì quá thương xót chúng sanh. Nhờ vậy, ngài thường giúp cho hết thảy chúng sanh đều được an vui, hạnh phúc.

Sự tích đức Phật A Di Đà

Ngày đăng: 05:02:03 12-12-2016
Đức phật A Di Đà là một ngôi giáo chủ trên cõi Lạc Bang, oai đức không cùng, thệ nguyện rất lớn, mở môn phương tiện, độ kẻ chúng sanh ra khỏi Ta bà đem về Tịnh độ.

BÀ LÃO KỲ DỊ

Ngày đăng: 07:16:44 11-12-2016
“Tâm phàm phu xoay vần theo ngũ dục xao động không thể nắm bắt. Chỉ những người nào điều phục được tâm mình mới được yên vui”

Ngày xuân đọc thơ Phật giáo

Ngày đăng: 15:47:40 09-12-2016
Thi tính phản ảnh thật rõ nét qua kinh sách cũng như phong cách của những người tu hành đã ảnh hưởng sâu đậm đến các sinh hoạt văn hóa của hầu hết các quốc gia Phật Giáo Á Châu.

PHẬT DẠY LA HẦU LA CÁCH THỨC BUÔNG XẢ

Ngày đăng: 06:31:28 09-12-2016
La Hầu La được xuất gia học đạo lúc 7 tuổi, do đó ý nghĩ, lời nói, hành động còn thô tháo. Phật bảo La Hầu Larằng: “Con hãy về ở tịnh xá Hiền Độ, giữ miệng nhiếp ý, siêng tu giới hạnh”. La Hầu La vâng theo lời Phật về ở tịnh xá Hiền Độ 90 ngày, sám hối ăn năn hành trì ngày đêm không dừng nghỉ.

Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc trong phong trào chấn hưng Phật giáo

Ngày đăng: 05:55:30 01-12-2016
BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương trình bày đề tài "Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc trong phong trào chấn hưng Phật giáo", khẳng định ngài Phó bảng - thân phụ Chủ tịch Hồ Chí Minh là một phật tử, đã được quy y.

Trang 12